Menu Zavrieť

Podporte nás

Darovaním finačnej čiastky podporíte našu činnosť a prevádzku modranského Lýcea, v ktorom realizujeme kultúrne, vzdelávacie a tvorivé aktivity.

Podporte nás

Darovaním finačnej čiastky podporíte našu činnosť a prevádzku modranského Lýcea, v ktorom realizujeme kultúrne, vzdelávacie a tvorivé aktivity.

Ako na to

Jednorázový dar

Darujte vybranú sumu na náš bankový účet

Pravidelný darca

Darujte nám pravidelne vybranú sumu na náš účet

Darovanie 2 % z dane

Venujte nám 2 % zo svojej zaplatenej dane

Jednorázový dar

Zašlite vybranú čiastku na náš účet v Slovenskej sporiteľni a. s.

Číslo účtu: 5154597834
IBAN: SK71 0900 0000 0051 5459 7834
Kód banky: 0900
BC SWIFT: GIBASKBX
Variabilný symbol pre dar: 77

Pravidelný darca

Nastavte si trvalý príkaz na vybranú čiastku na náš účet v Slovenskej sporiteľni a. s.

Číslo účtu: 5154597834
IBAN: SK71 0900 0000 0051 5459 7834
Kód banky: 0900
BC SWIFT: GIBASKBX
Variabilný symbol pre dar: 77

Lýceum slúži ako nezávislé centrum pre kultúrne a vzdelávacie aktivity. Občianske združenie Presahy, ktoré sa o budovu stará, poskytuje návštevníkom priestor na neformálne stretávanie sa, vzdelávanie či workshopy. Všetky získané prostriedky slúžia na prevádzku kultúrneho centra a rozvoj tvorivých a komunitných aktivít v Modre.