O nás

Našim poslaním je zdôrazniť neoddeliteľnosť umenia od každodenného života a jeho PRESAHY cez generácie a kultúry.
Sme kamaráti, ktorých spája tvorivosť, láska k umeniu a potreba robiť niečo, čo nás presahuje. Aj preto sme sa rozhodli spojiť a založili sme občianske združenie, ktorého úlohou je podporovať umelecké, kultúrne a komunitné aktivity. Ponúkame priestor, kde sa budeme môcť hrať, tvoriť, učiť sa, diskutovať a tešiť sa zo vzájomnej blízkosti.