O nás

Sme partia kamarátov a spája nás tvorivosť. Rozhodli sme sa rozvíjať záujem verejnosti o tvorbu a kultúru. Aktivizovať a angažovať nadšencov pre nezávislú kultúru a rozširovať jej publikum. Motivuje nás k tomu naša tvorba a tvorba umelcov, ktorí kreatívne prispievajú k zatraktívneniu života a regiónu v ktorom žijeme.

Chceme podporovať umelecké a kultúrne aktivity tvorivých ľudí, tvorcov, autorov, študentov či absolventov umeleckých škôl, ako aj amatérov i profesionálov. Vytvárať priestory, ateliéry, coworking pre zmysluplné trávenie voľného času a vznik nových umeleckých diel. Prepojiť pôsobenie medzi umelcami a návštevníkmi a tak podporiť kultúrny turizmus a rozvoj kreatívneho priemyslu v regióne.

Organizujeme a plánujeme organizovať vzdelávanie, kurzy, workshopy, multižánrové podujatia, prezentácie, osvetové akcie, vydávať knihy, publikácie, audiovizuálne diela, podcasty, ktorých zmyslom je vzbudiť záujem o spoločnosť, umenie a jeho tvorcov.

Našim poslaním je zdôrazniť neoddeliteľnosť umenia od každodenného života a jeho PRESAHY cez generácie a kultúry.