Lýceum

Lýceum je živým, inšpiratívnym a aktívnym uzlom pre lokálnu kultúrnu scénu. Prvé nekomerčné a nezávislé centrum pre tvorivé a kultúrne aktivity v Modre v priestoroch bývalého Evanjelického gymnázia v Modre, ktoré sa snažíme zrekonštruovať.
Vznikli sme v roku 2019 z úsilia členov občianskeho združenia Presahy s úmyslom zamerať sa na umeleckú tvorbu, tvorivosť a kultúru. Vytvoriť priestor pre nápady, pre tvorivých ľudí a divákov. Miesto pre zdieľanie vedomostí a zručností, inšpirácie, stretnutia a vzdelávanie.
Máme víziu angažovane prispieť k vytváraniu podmienok pre fungovanie kultúrnych aktivít, podporovať vznik nových diel, vzdelávať a podieľať sa tak na rozvoji kultúrneho a verejného priestoru.