Kontakty

Občianske združenie Presahy

Presahy, o.z., Ferdinanda Píseckého 2394/8, 900 01 Modra,,
IČO: 50024507, DIČ: 2121205141,
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.,
č.ú.: SK7109000000005154597834,

tel.: 0905 102 695, e-mail: info@presahy.sk

Lýceum

Dolná 24, 900 01 Modra

Dana Freyová – dramaturgia, projektový manažment
tel.: 0905 102 695, e-mail: lyceum@presahy.sk

Diana Jandorfová – prevádzkový manažment, coworking a prenájom priestorov
Tel.: 0917 382 522, e-mail: diana@presahy.sk