Kontakty

Občianske združenie Presahy

Presahy, o.z., Ferdinanda Píseckého 2394/8, 900 01 Modra,,
IČO: 50024507, DIČ: 2121205141, Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s., č.ú.: SK7109000000005154597834,

tel.: 0905 360 816, e-mail: info@presahy.sk

Lýceum

Dolná 24, 900 01 Modra, tel.: 0905 102 695, e-mail: lyceum@presahy.sk