Kde nájdete Lýceum a kontakty

Dolná 24, 900 01 Modra, tel.: 0905 102 695, e-mail: lyceum@presahy.sk

https://www.facebook.com/lyceummodra
https://www.instagram.com/lyceummodra