Finančný dar

Darovaním finačnej čiastky obcianskemu združeniu Presahy podporíte našu činnosť, prevádzku a rekonštrukciu modranského Lýcea, kultúrne, vzdelávacie a tvorivé dianie v nezávislom priestore v Modre. Náš účet v Slovenskej sporiteľni, a.s.: 5154597834, IBAN: SK71 0900 0000 0051 5459 7834, Kód banky: … Čítať ďalej Finančný dar