Férová Nadácia O2

Podporené projekty grantovej výzvy Nájdime znovu spoločnú reč. Férovou Nadáciou O2 sme celkovou sumou 100 000 EUR podporili projekty, ktoré pomáhajú zmierniť polarizáciu v spoločnosti.

Hľadali sme projekty, iniciatívy a platformy, ktorých cieľom je stmeliť rozdelenú spoločnosť tak, aby sme mohli normálne komunikovať, diskutovať a lepšie si porozumieť.

Podporené projekty grantu “Nájdime znovu spoločnú reč”

Viac informácií tu