Cooworking Lýceum

V Lýceu sme tu vytvorili zdieľané priestory pre prácu ľudí z kreatívnych a tvorivých profesií, aby mali vhodné podmienky na ich prácu mimo domova. Prostredie v Lýceu je bezpečné, pravidelne dezinfikujeme a všetci sa pravidelne testujeme.

Momentálne máme ešte dve coworkingové miesta k dispozícii, bližšie informácie môžete dostať na telefónnom čísle +421 917 382 522 u Diany Jandorfovej, alebo na e-maile lyceum@presahy.sk.