Čo je Lýceum

Lýceum je živým, inšpiratívnym a aktívnym uzlom lokálnej kultúrnej scény. Nachádza sa v priestoroch bývalého Evanjelického gymnázia v Modre, ktoré sa snažíme vrátiť do života postupnou rekonštrukciou.

Lýceum je vyústením úsilia viacerých priateľov o vytvorenie centra na podporu tvorby a prezentáciu umelcov a aktuálnych umeleckých prejavov. Vznikli sme v roku 2019 aktivitou členov občianskeho združenia Presahy. Lýceum je priestorom pre tvorivý experiment a miestom nových, neobvyklých zážitkov pre tvorivcov a divákov, nápady, zdieľanie vedomostí a zručností, inšpirácie, stretnutia.

Programová skladba

V Lýceu pripravujeme a realizujeme kultúrne, umelecké a spoločenské podujatia: výtvarný ateliér, coworking, diskusie, prednášky, prezentácie, výtvarné kurzy, tvorivé dielne, kurzy tvorivého písania, divadelné workshopy a iné vzdelávacie aktivity.

Je to tiež priestor otvorený pre ďalších umelcov a organizátorov, s ktorými sa spolupodielame na kultúrnych podujatiach a festivaloch.


Lýceum je členom siete slovenských nezávislých kultúrnych centier Anténa.