POSTUP PRE ZAMESTNANCOV

1. Do 15. 02. 2021 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.

2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo – Potvrdenie o zaplatení dane. 

3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:
a) 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2019 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2020 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2020 dobrovoľnícky pracovali.

4. Vypíšte Vyhlásenie, k tomu si pozorne prečítajte Poučenie. Do vyhlásenia doplňte sumu, ktorú chcete poukázať.

Naše údaje uvádzame tu:
IČO: 50024507
Právna forma: Občianske združenie
Názov: Presahy o. z.
Ulica: Ferdinanda Píseckého 
Číslo: 8
PSČ: 900 01
Obec: Modra

Ak nám chcete oznámiť prijímateľovi, že ste nám zaslali svoje 2 %/3 %, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma) – novinka od roku 2016!

5. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, možno podať do konca druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie na daňový úrad podľa Vášho bydliska – adresu si nájdete TU

Tlačivá na stiahnutie nájdete tu.

Doplňujúce info: 
Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2 % v prospech Presahov. Peniaze na náš účet prevádza príslušný daňový úrad. Váš zamestnávateľ platí celú Vašu daň príslušnému daňovému úradu. 

Vami poukázaná suma 2 % z dane bude použitá do posledného centu na rekonštrukciu, prevádzku a aktivity Presahov a to v priebehu nasledujúcich 12 mesiacov od 01/2022 do 12/2023. Prispievanie na činnosť Presahov cez 2 % z dane neumožňuje identifikovať akú sumu sme od koho konkrétneho obdržali. Z toho dôvodu môžeme príspevky 2 % z daní registrovať len ako príspevky od anonymných darcov.

– Fyzické osoby poukazujú v roku 2021 iba 2 % z dane, dobrovoľníci môžu poukázať 3 % z dane.

– Obe tlačivá sa podávajú výlučne na daňový úrad podľa Vášho bydliska

– Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.

Zdroj: www.rozhodni.sk