Počúvam Ťa


POČÚVAM ŤA – rešpektujúce diskusie hľadajúce porozumenie
Koncept projektu bol navrhnutý na workshope OZ Bystriny v roku 2020. Vnímame silnú polarizáciu spoločnosti pri istých témach, a to najmä na sociánych sieťach. Chýba nám kultivovaná- rešpektujúca diskusia na pálčivé témy. Potrebujeme vytiahnuť ľudí z virtuálneho prostredia a naučiť ich debatovať s rešpektom.  V  spolupráci s nórskym partneromBjerkaker Learning Lab a PDCS tvoríme  Manuál rešpetujúcej diskusie, ktorý bude slúžiť k udržaniu konceptu a jeho šíreniu aj po skončení projektu. V úvodnej fáze projektu sme zorganizovali školenie facilitujúcich moderátorov. Na Slovensko prišiel Sturla Bjerkaker ktorý, v spolupráci so slovenskou ko-trénerkou Miroslavou Molnár Ľachkou vyškolili 8 moderátorov, ktorí budú nasledujúcich 10 mesiacov trvania projektu- ale aj neskôr- viesť verejné diskusie na lokálne témy.  
Tvoríme sériu verejných diskusií, ktoré budú prístupné online i reálne v kultúrnych centrách networku Anténa na Východe, Strede i Západe Slovenska. Z prostredia vyhrotených debát na sociálnych sieťach chceme vyjsť aj prostredníctvom analógových „zjednocujúcich zážitkov“, ktoré účastníkom a účastníčkam workshopov ponúkneme. Vychádzame z psychologicky a sociologicky overených postupov, ktoré poukazujú na to, že pre osvojenie si hlbšej a reflektovanejšej myšlienky občianskej participácie je dôležité nielen jej racionálne uchopenie, ale aj emocionálna a zážitková rovina jej sprostredkovania. Sú to tieto typy zjednocujúcich zážitkov: 1/ umelecký zážitok – filmové, divadelné, tanečné predstavenia so silnou témou občianskej participácie. Vybrané dokumentárne umelecké diela ponúkajú tému občianskej participácie ako neschematickú poučku, ako žitú skúsenosť s jej výhodami ale aj úskaliami.2/ workshopy a súťaže s témami občianskej participácie3/ pracovné aktivity priamo na mieste – spoločné dobrovoľnícke brigády účastníkov/účastníčok diskusií spolu s lektormi/lektorkami. Diskutovať budú ideoví protivníci alebo ľudia z rôznych odvetví spoločnosti. Taktiež z prehliadaných minorít napr. Háre Krišna, Vietnamská Komunita, Rusíni, Ukrajinská komunita, rôzni prisťahovalci atď… Ale aj zo zamestnaní, ktorých zmysel je treba stále vysvetľovať: neziskovky, humanitné vedy, charita, terénna sociálna práca, umenie, prípadne rodovo nestereotypné zamestnania. Tieto diskusie majú byť “lokálne aktuálne”, zamerané na existujúcu problematiku v danom regióne, s domácimi hosťami. Preto sa dramaturgia zjednocujúcich zážitkov a výber zaujimavých hostí zastávajúcich opačné názory, bude robiť vždy v spolupráci s lokálnym spolupracovníkom – hostiteľom. Budeme motivovať na spoluprácu s miestnymi samosprávami pri výbere tém, zjednocujúcich zážitkov (napríklad dobrovoľnícka akcia v obecnom verejnom priestore) . Vítané bude pozývať do debát aj miestnych zastupiteľov. Cieľom je snažiť sa pochopiť pestrosť a variabilitu identít na území SR. Našou ambíciou je zároveň meniť naratív diskusií na neútočné, nepolarizujúce, rešpektujúce a hľadajúce stred. Príklady tém:
– Medzikultúrny dialóg 
– Sexuálna výchova na školách
– Miestna parkovacia politika
– Mestna výstavba a územný plán  
– Interrupcie ako obraz chápania ženských práv v SR
– Zákaz hazardu
– Utečenci 
– Odluka cirkvi od štátu
– Očkovanie- Pôrodná starostlivosť na Slovensku 
– Násilie na ženách 
– Viera a ateizmus 
– Národnostné menšiny
– Kultúrna politika
Na záver projektu zorganizujeme zhrňujúci workshop s moderátormi, a prezentačné podujatie, vrátane zjednocujúceho zážitku a debaty na tému „Prečo demokraticky- a rešpektujúco debatovať. Projekt sa rozšíri aj prostredníctvom streamovania na internete ako aj krátkeho dokumentu o rešpektujúcich debatách. S naštartovanými rešpetujúcimi debatami budeme pokračovať aj po skončení projektu.
Desať podujatí na Slovensku považujeme za vzorové, a plánujeme s týmto modelom debát pokračovať aj po ukončení projektu.