Menu Zavrieť

Venujte nám 2 % a my vám venujeme zážitky​

Venujte nám 2 % a my vám venujeme zážitky

2 % z dane

Darujte nám 2 % z vašich daní a staňte sa súčasťou príbehu komunitného priestoru pre kultúru. Vaše príspevky nám umožnia pokračovať v našej práci, organizovaní diskusií, workshopov, divadelných predstavení či koncertov. V minulých rokoch nám vaše 2 % pomohli napríklad rozbehnúť klub mládeže KREATEEN, ktorý dodnes poskytuje bezpečný priestor pre tvorivosť a zmysluplné trávenie času mladých.

Vaša podpora nám pomôže udržať a rozširovať naše aktivity, aby sme mohli ponúkať ešte viac zážitkov, ktoré obohatia nielen našu malebnú Modru, ale aj celý Malokarpatský kraj. Spoločne môžeme stále tvoriť a zlepšovať priestor, kde sa s radosťou hráme, tvoríme a učíme. Ďakujeme vám.

Údaje pre darovanie

Do tlačív budete potrebovať vyplniť nasledujúce údaje o našom občianskom združení:

Obchodné meno (názov): Občianske združenie Presahy
IČO: 50024507

Ako na to

Podávam si daňové priznanie sám či sama 

Daňové priznanie za mňa podáva zamestnávateľ

Chcem darovať ako právnická osoba (firma)

Podávam si daňové priznanie sám či sama 

Vyhlásenie na poukázanie podielu zaplatenej dane vyplníte priamo v daňovom priznaní k dani z príjmov.

Ak ste v predchádzajúcom roku odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom potvrdenie, môžete venovať až 3 % z dane. Toto potvrdenie je potom povinnou prílohou k daňovému priznaniu.

Daňové priznanie za mňa podáva zamestnávateľ

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane podáte na osobitnom tlačive, ktoré má predpísanú štruktúrovanú formu.

K vyplnenému tlačivu na účely vyhlásenia doložíte aj potvrdenie od zamestnávateľa o zaplatení dane z príjmov zo zamestnania a podáte ho na daňový úrad. 

Ak ste v predchádzajúcom roku odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom potvrdenie, môžete venovať až 3 % z dane. Toto potvrdenie odošlite spolu s tlačivom.

Chcem darovať ako právnická osoba (firma)

Vyhlásenie na poukázanie podielu zaplatenej dane vyplníte priamo v daňovom priznaní právnických osôb. 

Ak vaša firma do dňa podávania daňového priznania nedarovala financie v minimálnej výške 0,5 % z dane na verejnoprospešný účel, môžete nám venovať 1 % z vašej zaplatenej dane. Ak ste takto financie darovali, môžete nám poukázať 2 % z dane. O tomto darovaní nie je potrebné k priznaniu podávať žiadne potvrdenie (kópiu darovacej zmlumy ani nič podobné), sú potrebné iba pri prípadnej kontrole.

Budeme radi, ak v tlačive uvediete aj súhlas so zaslaním vašich údajov, aby sme sa vám za poukázanie poďakovali.

Zdroj informácií: slovensko.sk